Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży – Połomia dz. nr 35/3, 921, 1000/2
Data publikacji: 2014-03-26
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży:
  • Połomia - działka numer 35/3 wpisana w KW RZ1S/00045642//0 Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 35/3 o pow.0,33 ha, stanowiąca użytek rolny: R-IVb-0,27 ha; Ps IV-0,05 ha i B-Ps IV-0,01 ha.
  • Połomia - działka numer 921 wpisana w KW RZl S/00053840/7. Nieruchomość niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 921 o pow.0,67 ha, stanowiąca użytek rolny: R-IVa-0,52 ha; Ps IV-0,02 ha i Ls IV-0,13 ha.
  • Połomia - działka numer 1000/2 wpisana w KW RZl S/00053840/7. Nieruchomość niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 1000/2 o pow.0,03 ha, stanowiąca użytek rolny: Lz- Ps V-0,03 ha


Osoba odpowiedzialna za treść: Maria Machoś-Łuczak
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-03-26

Załączniki

  • Ilość pobrań: 3