Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory do Sejmu i Senatu RP i Referendum Ogólnokrajowe 2023

Grupa: Wybory do Sejmu i Senatu RP i Referendum Ogólnokrajowe 2023
Nr pozycji: Zarz. Nr 73/2014 z 13 maja 2014r
Nazwa pozycji: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Połomi stanowiących własność Gminy Niebylec
Data publikacji: 2014-05-14
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1, art.25 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r Nr 207 poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec

Połomia - działka numer 1000/2 wpisana w KW RZ1S/0005384017. Nieruchomość niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 1000/2 o pow.0,03
ha, stanowiąca użytek rolny: Lz- Ps V-0,03 ha

Połomia - działka numer 921 wpisana w KW RZIS/000S3840/7. Nieruchomość niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 921 o pow.0,67 ha, stanowiąca użytek rolny: R-IVa-O,52 ha; Ps IV-O,02 ha i Ls IV-O,13 ha.

Połomia - działka numer 35/3 wpisana w KW RZIS/00045642//0 Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 35/3 o pow.0,33 ha, stanowiąca użytek rolny: R-IVb-O,27 ha; Ps IV-O,05 ha i B-Ps IV-O,Ol ha.

Szczegółowe informacje w załącznikach


Osoba odpowiedzialna za treść: Maria Machoś-Łuczak
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-05-14

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0