Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Lokal użytkowy w budynku Remizy OSP w Gwoźnicy Dolnej
Data publikacji: 2014-10-29
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 594 z późnozmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r poz. 518 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiących własność Gminy Niebylec. Lokal użytkowy o pow. 32 m2, mieszczący się w budynku Remizy OSP w Gwoźnicy Dolnej. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno - kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania. Cena wywoławcza czynszu za najem lokalu wynosi 100,00 zł netto i jest równowartością jednomiesięcznej stawki czynszu. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności usługowo-handlowej. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu Nr 183 (po byłej Policji) ,pok. Nr 6 ( tel. 0-17 277-39-93)


Osoba odpowiedzialna za treść: Maria Machoś-Łuczak
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-10-29

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1