Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Nr 24 w Niebylcu (były Ośrodek Zdrowia) stanowiącego własność Gminy Niebylec.
Data publikacji: 2014-11-20
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Z 2014r poz. 518 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207 poz. 2108) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Nr 24 w Niebylcu (były Ośrodek Zdrowia) stanowiącego własność Gminy Niebylec.

Lokal użytkowy o powierzchni 18,70 m2 Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności administracyjno - biurowej Wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno - kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania.


Osoba odpowiedzialna za treść: Maria Machoś-Łuczak
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2014-11-20

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0