Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KONSULTACJE SPOłECZNE

Grupa: KONSULTACJE SPOłECZNE
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia
Data publikacji: 2015-01-26
Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 896) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2015".


Osoba odpowiedzialna za treść: Maria Machoś-Łuczak
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2015-01-26

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0