Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Lutcza nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 668
Data publikacji: 2015-07-23
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594 z późno zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 782) podaje wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Lutcza - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 668 o pow. 0,51 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00045333/1
Szczegółowe informacje w załączniku


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2015-07-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2