Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Wybory do Sejmu i Senatu RP i Referendum Ogólnokrajowe 2023

Grupa: Wybory do Sejmu i Senatu RP i Referendum Ogólnokrajowe 2023
Nazwa pozycji: Wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - w ramach pierwszeństwa nabycia (Polomia numer 2036, Lutcza numer 5565/2)
Data publikacji: 2015-09-09
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594 z późnozmianami) oraz art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 782 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - w ramach pierwszeństwa nabycia:
  • Polomia - 1/2 część dzialki numer 2036 wpisana w KW RZIS/002005119 1/2 część nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w Połomi, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2036 o pow. ogólnej 0,57 ha, stanowiąca użytek rolny R-IV a.
  • Lutcza - działka numer 5565/2 wpisana w KW RZIS/00044724/2 Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Lutczy, oznaczona numerem ewidencyjnym 5565/2 o pow.0,53 ha, stanowiąca użytek rolny R-IIIa- 0,05 ha; R IVa-0,47 ha i R-IVb -0,01 ha.

Więcej szczegółów w załącznikach.



Osoba odpowiedzialna za treść: Maria Machoś-Łuczak
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2015-09-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0