Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie wykazu lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat w Połomi i Gwoźnicy Górnej
Data publikacji: 2017-01-12
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości: wykaz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat stanowiących własność Gminy Niebylec:
  • Lokal o powierzchni 39,95 m², mieszczący się budynku Domu Strażaka w Połomi. Lokal znajduje się na dz. nr ewid. 777/6 (KW 35493).
  • Lokal o powierzchni 49,10 m², mieszczący się budynku Ośrodka Zdrowia w Gwoźnicy Górnej. Lokal znajduje się na dz. nr ewid. 1325 (KW 00035217).


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2017-01-12

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2