Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KONSULTACJE SPOłECZNE

Grupa: KONSULTACJE SPOłECZNE
Nazwa pozycji: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2017
Data publikacji: 2017-02-17
Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późno zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2017".

Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.bip.niebylec.pl oraz w pok. 7 w budynku Nr 183 (po byłej Policji). Opinie oraz uwagi o programie można składać na piśmie w pok. Nr 7 - budynek Nr 183 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.00-15.00 oraz poprzez e-mail naadressekretariat@niebylec.com.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 cytowanej wyżej ustawy o ochronie zwierząt wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.


Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Jarosz
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2017-02-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0