Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
Data publikacji: 2017-06-23
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec:
- część nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1914 o pow. 0,08 ha położonej w Połomi wpisanej na rzecz Gminy Niebylec w KW RZS/00030433/4, stanowiąca grunty oznaczone symbolem Bi (inne tereny zabudowane)
- nieruchomość oznaczona nr ewid. 1064 o pow. 0,24 ha położona w Baryczce wpisanej na rzecz Gminy Niebylec w KW RZ1S/00051789/7, stanowiąca grunty oznaczone symbolem Bi-PsIII (grunty rolne zabudowane) – 0,06 ha, PsIII (pastwiska trwałe) 0,17 ha, PsIV (pastwiska trwałe) - 0,01 ha.

Szczegółowe informacje w załączniku:


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2017-06-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1