Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WYBORY ŁAWNIKÓW

Informacja do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec w Połomi i Baryczce – zmiana nr konta bankowego do dokonania wpłaty wadium

 Informujemy, iż wadium do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec w Połomi i Baryczce należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 nr 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2017 r. z podaniem przedmiotu wpłaty – z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na konto.

 Wysokość wadium

 Warunkiem przystąpienia do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1914 o pow. 0,08 ha położonej w Połomi jest wpłacenie wadium w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

 Warunkiem przystąpienia do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość oznaczona nr ewid. 1064 o pow. 0,24 ha położona w Baryczce jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

-->
Grupa: WYBORY ŁAWNIKÓW
Nazwa pozycji: Przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec w Połomi i Baryczce
Data publikacji: 2017-08-07
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 4 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm) oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U z 2014 poz. 1490 z późn. zm) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Niebylec Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg na:
- na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość oznaczona nr ewid. 1064 o pow. 0,24 ha położona w Baryczce, której własność wpisano na rzecz Gminy Niebylec w KW RZ1S/00051789/7
- na dzierżawę na okres 3 lat część nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1914 o pow. 0,08 ha położonej w Połomi, której własność wpisano na rzecz Gminy Niebylec w KW RZS/00030433/4

UWAGA

Informacja do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec w Połomi i Baryczce – zmiana nr konta bankowego do dokonania wpłaty wadium

 Informujemy, iż wadium do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec w Połomi i Baryczce należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 nr 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2017 r. z podaniem przedmiotu wpłaty – z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na konto.

 Wysokość wadium

 Warunkiem przystąpienia do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1914 o pow. 0,08 ha położonej w Połomi jest wpłacenie wadium w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

 Warunkiem przystąpienia do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość oznaczona nr ewid. 1064 o pow. 0,24 ha położona w Baryczce jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2017-08-07

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1