Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KONSULTACJE SPOłECZNE

Grupa: KONSULTACJE SPOłECZNE
Nazwa pozycji: Konsultacje społeczne "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
Data publikacji: 2017-10-04
Działając na postawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późno zm.) Wójt Gminy Niebylec ogłasza przeprowadzenie konsultacji do projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018:
- termin konsultacji: 4.10.2017 r. -11.10.2017 r.
- forma konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej http://bip.niebylec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niebylcu.
Uwagi i opinie do przedstawionego projektu Programu można kierować:
- pocztą elektroniczną na adres sekretariat@niebylec.com.pl,
- przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Urzędzie Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170, kancelaria ogólna, p. nr 9.

Więcej informacji poniżej


Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Godek
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2017-10-04

Osoby odpowiedzialne

Monika Godek

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0