Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Budynek o powierzchni 223 m2, posadowiony na działce nr ewid. 893 w miejscowości Konieczkowa (KW 00053236).
Data publikacji: 2017-10-05
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późno zm.), oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późno zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Wójt Gminy Niebylec zarządzaa, co następuje:
Podać do publicznej wiadomości wykaz budynków przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Szgółowe informacje w poniżej


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2017-10-05

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1