Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich
Data publikacji: 2017-11-20
Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.: „Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16”
Pełna treść ogłoszenia oraz wzór oferty  w załącznikach:


Osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Turoń
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2017-11-20

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0