Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 5 lat - lokal w budynku nr 182a posadowionym na działce o nr ewid. 73/7
Data publikacji: 2017-11-16
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późno zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Wójt Gminy Niebylec podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 5 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowe informacje w załączniku.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2017-11-16

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0