Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - budynek murowany w miejscowości Połomia (KW 8968) z funkcją garażu
Data publikacji: 2018-07-09
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 zpóźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz budynków stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat: - budynek murowany o powierzchni 31 m2, posadowiony na działce nr ewid. 1133/2 w miejscowości Połomia (KW 8968) z funkcją garażu.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2018-07-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0