Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji: Opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Data publikacji: 2018-09-17


Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Urzędu Gminy Edward Wolanin
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2018-09-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 4