Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OCHRONA ŚRODOWISKA

Grupa: OCHRONA ŚRODOWISKA
Nr pozycji: 3
Nazwa pozycji: Urząd Stanu Cywilnego
Data publikacji: 2004-03-12
Kierownik mgr inż. Zofia LESZCZAK, budynek Urzędu Stanu Cywilnego, Niebylec 183, tel.017 27-73-002 wew. 39 lub 017 27-73-980 albo 017 27-73-080.
USC realizuje następujące zadania: przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa, o powrocie do poprzedniego nazwiska, o uznaniu dziecka oraz nadaniu mu nazwiska męża lub matki, wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą, wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego oraz realizujący także niektóre zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2004-03-12