Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.1.2019
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik, przebudowę drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940, przebudowę drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w
Data publikacji: 2019-04-12
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik, przebudowa drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940, przebudowa drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia, przebudowa drogi dz. nr ewid. 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: A) w ramach przebudowy drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik: 1) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie – 990,00 m2, 2) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie – 79,20 m3, 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm – 990,00 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – 858,00 m2; 5) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr 5 cm 132 m2. B) w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940: 1) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie – 1320,00 m2, 2) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie – 132,00 m3, 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm – 1320,00 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – 1144,00 m2, 5) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm – 176,00 m2; C) w ramach przebudowy drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia: 1) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie – 858,00 m2, 2) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie – 85,80 m3, 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 858 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – 743,60 m2, Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm – 114,4 m2, D) w ramach przebudowa drogi dz. nr ewid. 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa: 1) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie – 1200,00 m2, 2) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie – 124,00 m3, 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm – 1200 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – 1040,0 m2, 5) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm – 160,00 m2.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-04-12

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1