Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.2.2019
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku
Data publikacji: 2019-05-27
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym w szczególności: kliniec sortowany (4-31,5 mm), tłuczeń sortowany (31,5–63 mm) i mieszanka kruszywa łamanego (0-31,5 mm oraz 0-63 mm). Szacowana wielkość dostaw materiału przewidzianego do zamówienia w ramach każdego z asortymentu wynosi, jak poniżej: a) kliniec sortowany (4-31,5 mm) - 650 t, b) tłuczeń sortowany (31,5–63 mm) - 30 t, c) mieszanka kruszywa łamanego (0–31,5 mm) - 1 100 t, d) mieszanka kruszywa łamanego (0–63 mm) - 230 t. Wskazane szacowane wielkości dostaw materiału przewidzianego do zamówienia stanową jedynie przewidywane wielkości zamówienia i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania (możliwości zlecenia w granicach posiadanych środków finansowych lub rzeczywistych potrzeb na miejscu wbudowania). Miejscem dostawy są place i drogi sołectw: Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec oraz Połomia. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia znajduje się w Ogłoszeniu o zamówieniu.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-05-27

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 8

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 14