Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.3.2019
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2019 roku
Data publikacji: 2019-06-03
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec, w tym w szczególności: 1) kopanie rowów wraz z mechanicznym profilowaniem poboczy i zagęszczaniem do wymaganego wskaźnika zagęszczenia z rozplantowaniem lub wywozem urobku, 2) mechaniczne profilowanie poboczy wraz z uzupełnieniem zaniżeń oraz zagęszczeniem do wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 3) wymiana lub wykonanie przepustów, 4) przygotowanie i kształtowanie terenu, 5) przemieszczanie mas ziemi, 6) mechaniczne plantowanie terenu, 7) równanie i zagęszczanie kruszywa na koronie drogi, 8) użycie sprzętu mechanicznego przy innych drobnych drogowych robotach ziemnych. Charakter robót w ramach zlecenia to: 1) kopanie rowu na odkład ziemi, 2) kopanie rowu z wywozem ziemi do 3 km, 3) inne roboty wykonywane w ramach remontu dróg przy użyciu koparki, 4) inne roboty wykonywane w ramach remontu dróg przy użyciu zestawu sprzętowego (koparka + samochód). Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 4 zadania, wg poniższego wykazu: Zadanie nr 1 - wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectw: Baryczka, Blizianka i Gwoździanka, Zadanie nr 2 - wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectw: Gwoźnica Dolna, Jawornik, Małówka i Niebylec, Zadanie nr 3 - wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectw: Gwoźnica Górna, Konieczkowa i Połomia, Zadanie nr 4 - wynajem sprzętu mechanicznego wraz z obsługą operatorską w ramach bieżących remontów oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie sołectwa Lutcza. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia, w tym szacowana ilość prac przewidzianych do realizacji dla każdego zadania znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-06-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 7

  • Ilość pobrań: 4

  • Ilość pobrań: 10

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 14