Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.4.2019
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec
Data publikacji: 2019-06-04
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg gminnych, w tym dróg wewnętrznych, jak również gminnych placów i parkingów na terenie gminy Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: a) technologia I - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm - 1 000 m2; b) technologia II - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm - 2 100 m2; c) technologia III - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie gr. 0,05 m3, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śr. gr. 5 cm - 2 700 m2; d) technologia IV - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną o śr. gr. 0,05 Mg, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm - 8 500 m2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-06-04

Załączniki

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 7