Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat - część działki oznaczonej nr 73/7 położonej w miejscowości Niebylec.
Data publikacji: 2019-05-13
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późno zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późno zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Wójt Gminy Niebylec podaje do publicznej wiadomości wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2019-05-13

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2