Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.5.2019
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Ośrodka Zdrowia w Lutczy
Data publikacji: 2019-06-27
Przedmiotem zamówienia jest budowa rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Lutczy, gmina Niebylec, w tym wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: A) roboty rozbiórkowe, B) roboty uzupełniające budowlane C) roboty budowlane – wiatrołap, D) roboty budowlane – schody zewnętrzne wraz z pochylnią, E) roboty budowlane – żelbetowe wydzielenie strefy pożarowej, F) instalację wod-kan, G) instalację centralnego ogrzewania, H) montaż zadaszeń nad wejściami do mieszkań, I) wewnętrzne instalacje elektryczne (tablice rozdzielcze i linie zasilające, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacja połączeń wyrównawczych). Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-06-27

Załączniki

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 9

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 8

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 6

 • Ilość pobrań: 15