Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: GBP.271.1.2019
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennej w budynku dawnej synagogi w Niebylcu
Data publikacji: 2019-07-01
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich polichromii ściennej w budynku dawnej synagogi w Niebylcu, gmina Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności w ramach prac konserwacji i aranżacji polichromii ściennej sali modlitw w budynku dawnej synagogi w Niebylcu: badania konserwatorskie, konsolidacja warstw technologicznych (podklejenie warstwy tynku ), konserwacja techniczna (żyłowanie i wypełnienie masą tynkarską, rekonstrukcja warstwy tynkarskiej w ubytkach, rekonstrukcja fasety, usunięcie wtórnych łat, oczyszczenie powierzchni polichromii, dezynfekcja, konsolidacja warstwy malarskiej, usunięcie nawarstwień wtórnych), konserwacja estetyczna, złocenia (szlagmetal w płatku), rekonstrukcja brakujących partii polichromii (aranżacja tła), w tym: a) malowidła ściany wschodniej – 24,40 m2 (aranżacja malowideł – 31,00 m2), b) malowidła ściany północnej – 26,50 m2 (aranżacja malowideł – 23,40 m2), c) malowidła ściany zachodniej – 24,40 m2 (aranżacja malowideł – 31,00 m2), d) malowidła ściany południowej – 26,50 m2 (aranżacja malowideł – 23,40 m2). Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w projekcie konserwatorskim polichromii i programie prac konserwatorskich, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-07-01

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0