Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KONSULTACJE SPOłECZNE

Grupa: KONSULTACJE SPOłECZNE
Nazwa pozycji: Konsultacje do projektu „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
Data publikacji: 2019-10-04
Działając na postawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłaszam przeprowadzenie konsultacji do projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,br /> Szczegółowe informacje w załącznikach.


Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Godek
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2019-10-04

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 4