Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.7.2019
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza – Kobyle w miejscowości Lutcza - etap I
Data publikacji: 2019-10-09
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Lutcza – Kobyle w miejscowości Lutcza, gmina Niebylec – etap I: słupy od nr 1 do 11 oraz szafa sterownicza. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 1) przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100 mm – podwiert rurą SRS 75 – 79 m, 2) skrzynka sterownicza zasilająca SSO-3 wolnostojąca – 1 szt, 3) kopanie rowów dla kabli, mechanicznie – 162 m3, 4) kopanie rowów dla kabli, ręcznie – 8 m3, 5) zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie – 170 m3, 6) nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego (szerokość do 0,1 m) – 1060 m, 7) ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm – rura DVK 75 – 23 m, 8) układanie kabli w rowach kablowych, ręcznie (kabel YAKXS 4x25) – 569 m, 9) układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (kabel YAKXS 4x25) – 112 m, 10) obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (kabel YAKY 4x25) – 22 szt., 11) montaż i stawianie słupów oświetleniowych (słup 9,5 m, gr. 3 mm, ocynkowany, złącze słupowe IZK 2 + fundament F-150/200, całość malowana na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny) – 11 szt., 12) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa ledowa 50 W, II klasa izolacji – 11 szt., 13) montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki (przewód YDY 3x1,5) – 11 kpl., 14) montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupie – wysięgnik ocynkowany malowany jak słup, długości 1,5 m – 11szt., 15) układanie kabli w rowach kablowych, ręcznie, przykrycie folią (kabel YAKXS 4x35) – 5 m, 16) układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 – 12 m, 17) próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna, wycinka drzew i gałęzi po trasie, porządkowanie terenu (wycena własna) – 1 kpl.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2019-10-09

Załączniki

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 2