Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat
Data publikacji: 2020-01-09
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Wójt Gminy Niebylec podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec ? stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Pełna treść zarządzenia poniżej.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2020-01-09

Załączniki

  • 2020-03-29 | 22:27:50

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 14