Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.1.2020
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę ciągników rolniczych z osprzętem na potrzeby Gminy Niebylec
Data publikacji: 2020-04-09
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch ciągników rolniczych z osprzętem na potrzeby własne Gminy Niebylec. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: w ramach zadania nr 1 - dostawę ciągnika rolniczego z napędem 4x4 wraz z pługiem śnieżnym, oraz w ramach zadania nr 2 - dostawę ciągnika rolniczego z napędem 4x2 wraz z ładowaczem czołowym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres i sposób realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zawarty jest w Załączniku nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1 - Dostawa ciągnika rolniczego 4x4 z osprzętem oraz w Załączniku nr 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 - Dostawa ciągnika rolniczego 4x2 z osprzętem.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-04-09

Załączniki

 • 2020-04-09 | 11:56:36

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 28

 • 2020-04-09 | 11:57:40

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 29

 • 2020-04-09 | 11:58:19

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 21

 • 2020-04-09 | 11:58:50

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-04-09 | 11:59:06

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-04-09 | 11:59:36

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 7

 • 2020-04-09 | 11:59:54

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 4

 • 2020-04-09 | 12:02:25

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-04-09 | 12:03:11

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-04-09 | 12:03:50

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-04-17 | 14:53:13

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 51