Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019
Data publikacji: 2020-04-16
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Treść sprawozdania w załączniku poniżej.


Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Godek
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2020-04-16

Załączniki

  • 2020-04-16 | 08:07:12

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 3