Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.3.2020
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na modernizację budynku byłej szkoły na dziecięco-młodzieżowe schronisko turystyczne w miejscowości Lutcza - etap I - wzmocnienie stropu i konstrukcja dachu z pokryciem
Data publikacji: 2020-05-14
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku byłej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dziecięco-młodzieżowe schronisko turystyczne w miejscowości Lutcza - etap I - wzmocnienie stropu i konstrukcja dachu z pokryciem. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: A) roboty rozbiórkowe (rozebranie kominów, pokrycia dachowego, warstwy wylewki i izolacji na stropodachu), B) fundamenty (wykopy, podkłady betonowe, stopy fundamentowe żelbetowe, słupy żelbetowe, zbrojenie konstrukcji, izolacje przeciwwilgociowe), C) wzmocnienie stropu (płyty stropowe, belki, podciągi, wieńce żelbetowe, mocowanie elementów kotwami chemicznymi, ściany z bloczków, zbrojenie konstrukcji, stropy drewniane, podsufitki z lakierowaniem, komin izolowany dwuciągowy, kominy wentylacyjne z kanałami), D) konstrukcja dachu z pokryciem (murłaty, płatwie, krokwie, miecze i zastrzały, słupy, impregnacja więźby dachowej, deskowanie, folie na krokwiach, łacenie, pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową na łatach, montaż gąsiorów, pasów nadrynnowych, mocowanie płyt styropianowych, szpachlowanie, tynki elewacyjne, okładziny kominów, wyłaz dachowy, obróbki blacharskie, rynny dachowe, izolacja z folii paroszczelnej, izolacje cieplne z wełny mineralnej, ślepa podłoga z płyt OSB, ławy i stopnie kominiarskie). Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-05-14

Załączniki

 • 2020-05-14 | 15:07:37

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 34

 • 2020-05-14 | 15:10:23

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 47

 • 2020-05-14 | 15:12:12

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 25

 • 2020-05-14 | 15:15:42

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 17

 • 2020-05-14 | 15:16:01

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 16

 • 2020-05-14 | 15:16:14

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 24

 • 2020-05-14 | 15:16:32

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 13

 • 2020-05-14 | 15:16:47

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 17

 • 2020-05-14 | 15:17:03

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 12

 • 2020-05-14 | 15:17:20

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 17

 • 2020-05-14 | 15:20:38

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 36

 • 2020-05-14 | 15:21:12

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 19

 • 2020-05-14 | 15:22:08

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 26

 • 2020-05-14 | 15:23:35

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 87

 • 2020-05-14 | 15:24:50

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 18

 • 2020-05-14 | 15:25:16

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 14

 • 2020-05-25 | 14:12:32

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 30

 • 2020-05-29 | 14:40:22

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 55

 • 2020-06-17 | 14:42:32

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 33