Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.5.2020
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na dostawę materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Niebylec w 2020 roku
Data publikacji: 2020-05-21
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału kamiennego na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym w szczególności: kliniec sortowany (4-31,5 mm), tłuczeń sortowany (31,5?63 mm) i mieszanka kruszywa łamanego (0-31,5 mm oraz 0-63 mm). Szacowana wielkość dostaw materiału przewidzianego do zamówienia w ramach każdego z asortymentu wynosi, jak poniżej: a) kliniec sortowany (4-31,5 mm) - 700 t, b) tłuczeń sortowany (31,5?63 mm) - 200 t, c) mieszanka kruszywa łamanego (0?31,5 mm) - 300 t, d) mieszanka kruszywa łamanego (0?63 mm) - 300 t. Wskazane szacowane wielkości dostaw materiału przewidzianego do zamówienia stanową jedynie przewidywane wielkości zamówienia i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania (możliwości zlecenia w granicach posiadanych środków finansowych lub rzeczywistych potrzeb na miejscu wbudowania). Miejscem dostawy są place i drogi sołectw: Baryczka, Blizianka, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jawornik, Konieczkowa, Lutcza, Małówka, Niebylec oraz Połomia. Szczegółowy opis sposobu realizacji zamówienia znajduje się w Ogłoszeniu o zamówieniu.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-05-21

Załączniki

 • 2020-05-21 | 14:19:05

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 53

 • 2020-05-21 | 14:24:34

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 27

 • 2020-05-21 | 14:24:55

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 30

 • 2020-05-21 | 14:25:14

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 11

 • 2020-05-29 | 15:03:40

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 66