Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.7.2020
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na remont drogi na działce o numerze ewidencyjnym 5986 w miejscowości Lutcza
Data publikacji: 2020-09-04
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym nr 5986 w miejscowości Lutcza. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 0,83 km, 2) roboty ziemne, w tym: a) wykopy mechaniczne w gruncie III kat. z załadunkiem i odwozem - 546,1 m3, b) mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów - 20,9 m3, c) mechaniczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie - 546,1 m3, 3) podbudowę, w tym: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gruntach kat. II-IV - 2 282,5 m2, b) warstwy odcinające z pospółki CBR>25% (grubość po zagęszczeniu 10 cm) - 2 282,5 m2, c) warstwy wzmacniające z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2 075,0 m2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz w Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-09-04

Załączniki

 • 2020-09-04 | 14:21:09

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 17

 • 2020-09-04 | 14:21:47

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 7

 • 2020-09-04 | 14:22:18

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-09-04 | 14:23:08

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-09-04 | 14:23:32

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-09-04 | 14:23:51

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-09-04 | 14:24:10

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-09-04 | 14:24:37

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 14

 • 2020-09-04 | 14:25:08

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-09-04 | 14:25:29

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 11

 • 2020-09-16 | 14:07:20

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 32