Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.8.2020
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 2947 i 2525 w miejscowości Jawornik
Data publikacji: 2020-09-16
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 2947 i 2525 w miejscowości Jawornik, gmina Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 1) podbudowy z betonu asfaltowego, w tym wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną - 33,79 Mg, 2) nawierzchnie, w tym nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm - 540,00 m2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz w Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-09-16

Załączniki

 • 2020-09-16 | 14:08:53

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 18

 • 2020-09-16 | 14:09:13

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-09-16 | 14:09:32

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-09-16 | 14:09:47

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-09-16 | 14:10:04

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-09-16 | 14:10:21

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 7

 • 2020-09-16 | 14:11:05

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-09-16 | 14:44:10

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 12

 • 2020-09-16 | 14:44:24

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-09-16 | 14:44:47

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-09-23 | 12:25:46

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 29