Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na rok 2021
Data publikacji: 2020-11-02

 Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Niebylec

OGŁASZA

 OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2021r.
do 31 grudnia 2021 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty
i wychowania, pt.:

 "Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie,
ul. Powstańców Śląskich 16".

Szczegółowe informacje w załącznikachOsoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2020-11-02

Załączniki

 • 2020-11-23 | 15:39:02

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-11-03 | 09:56:56

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 1

 • 2020-11-03 | 09:55:20

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 0

 • 2020-11-03 | 09:53:04

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 1