Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.11.2020
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 1 12224 R Gwoźnica Górna - Jamne w km 0+477 - 1+121, remont drogi na działkach o nr ewid. 517, 512, 409/1 i 410/1 w km 0+210 - 0+672 w miejscowości Jawornik
Data publikacji: 2020-11-04
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej Nr 1 12224 R Gwoźnica Górna - Jamne w km 0+477 - 1+121 oraz remoncie drogi na działkach o nr ewid. 517, 512, 409/1 i 410/1 w km 0+210-0+672 w miejscowości Jawornik. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: A) w ramach remontu drogi gminnej Nr 1 12224 R Gwoźnica Górna - Jamne w km 0+477 - 1+121: 1) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową śr. 4 cm - 173,9 Mg; 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm - 1738,8 m2; 3) ścięcie poboczy ziemnych - 441,0 m2; 4) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. śr. 12 cm - 386,4 m2; B) w ramach remontu drogi na działkach o nr ewid. 517, 512, 409/1 i 410/1 w km 0+210 - 0+672 w miejscowości Jawornik: 1) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową śr. 4,5 cm - 135,1 Mg; 2) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm - 1201,2 m2; 3) ścięcie poboczy ziemnych - 323,4 m2; 4) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. śr. 15 cm - 277,2 m2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-11-04

Załączniki

 • 2020-11-04 | 17:18:09

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 28

 • 2020-11-04 | 17:21:08

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 20

 • 2020-11-04 | 17:22:47

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 16

 • 2020-11-04 | 17:24:42

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 11

 • 2020-11-04 | 17:25:27

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 10

 • 2020-11-04 | 17:26:55

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 11

 • 2020-11-04 | 17:27:33

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 11

 • 2020-11-04 | 17:28:03

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 15

 • 2020-11-04 | 17:30:46

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 10

 • 2020-11-04 | 17:31:09

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 13

 • 2020-11-04 | 17:32:35

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 26

 • 2020-11-04 | 17:33:03

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 20

 • 2020-11-04 | 17:33:25

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 53

 • 2020-11-16 | 12:33:57

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 12

 • 2020-11-16 | 12:29:02

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-11-16 | 12:30:27

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 14

 • 2020-11-16 | 12:31:31

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 9

 • 2020-11-16 | 12:32:15

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 9

 • 2020-11-16 | 12:34:30

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-11-16 | 12:35:26

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-11-16 | 12:35:56

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-11-16 | 12:36:16

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 10

 • 2020-11-16 | 12:36:41

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 9

 • 2020-11-16 | 12:37:03

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 12

 • 2020-11-19 | 15:07:46

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 29

 • 2020-12-03 | 15:02:54

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 15