Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: ZMIANA OGŁOSZENIA Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1692 w Gwoźnicy Górnej
Data publikacji: 2020-11-05

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU
 
Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 8 grudnia 2020 r.  zmieniające zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Niebylec z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1692 położonej w Gwoźnicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Niebylec informuje o: zmianie terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Gwoźnicy Górnej oznaczonej nr ewid. 1692 o pow. 0,23 ha oraz o zmianie terminu wpłaty wadium oraz zmianie nr konta bankowego do wpłaty wadium:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Niebylcu (pok. nr 11).

2. Wadium należy wpłacić  w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Niebylcu, 38-114 Niebylec 170,  nr  92 9168 1030 0260 1007 2000 0020 w BS Strzyżów O/Niebylec w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.01.2021 r. z podaniem przedmiotu wpłaty.

3. Pozostała treść ogłoszenia i warunki przetargu pozostają bez zmian.

Informacja o zmianie ogłoszenia o przetargu  zostaje podana do publicznej wiadomości  poprzez  umieszczenie jej na stronie  internetowej Urzędu Gminy Niebylec, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat i w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niebylec oraz w miejscowości Gwoźnica Górna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niebylcu (budynek USC), pok. nr 6, tel. 17 277-39-93.

Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. nr 1692 o pow. 0,23 ha w Gwoźnicy Górnej, objętej KW RZ1S/00035217/9, stanowiącej własność Gminy Niebylec. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w załącznikach.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2020-11-05

Załączniki

 • 2020-11-05 | 14:45:19

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 16

 • 2020-12-10 | 20:43:09

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-11-05 | 14:45:50

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 20