Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.15.2020
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Lutcza
Data publikacji: 2020-11-20
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Lutcza, gmina Niebylec. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania, w tym ogólne warunki projektowania, wymagania dotyczące zakresu i procedury uzgodnienia dokumentacji projektowej, wymagania dotyczące ilości opracowań projektowych, wybrane szczegółowe warunki rozwiązań technicznych i wyjściowe parametry techniczne na budowę kanału technologicznego, znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-11-20

Załączniki

 • 2020-11-20 | 08:49:36

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 21

 • 2020-11-20 | 08:50:44

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 27

 • 2020-11-20 | 08:50:59

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 7

 • 2020-11-20 | 08:51:11

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-11-20 | 08:51:22

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-11-20 | 08:51:35

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-11-20 | 08:51:48

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 7

 • 2020-11-25 | 13:48:41

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 7

 • 2020-11-25 | 13:51:01

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 4

 • 2020-11-30 | 16:13:20

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 31

 • 2020-11-30 | 16:15:09

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 11