Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Niebylec
Data publikacji: 2020-11-25
Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 5 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688  t.j.) ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W OKRESIE od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach


Osoba odpowiedzialna za treść: Alicja Dopart
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2020-11-25

Załączniki

 • 2020-12-17 | 21:37:51

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 9

 • 2020-11-25 | 15:05:51

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-11-25 | 15:06:05

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 8

 • 2020-11-25 | 15:06:16

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 3