Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.14.2020
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony na modernizację budynku byłej szkoły na dziecięco-młodzieżowe schronisko turystyczne w miejscowości Lutcza - etap II - roboty rozbiórkowe, stan surowy, roboty wykończeniowe, wyposażenie, elewacja, roboty zewnętrzne i instalacyjne
Data publikacji: 2020-11-26
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku byłej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dziecięco-młodzieżowe schronisko turystyczne w miejscowości Lutcza - etap II - roboty rozbiórkowe, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe, wyposażenie, elewacja, roboty zewnętrzne, wewnętrzne instalacje elektryczne, przyłącz kanalizacji sanitarnej, wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, instalacja hydrantowa, kanalizacja sanitarna, instalacja centralnego ogrzewania i gazu. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe, 2) stan surowy, w tym: 2.1) fundamenty, 2.2) wzmocnienie ścian 2.3) izolacje ścian fundamentowych, 2.4) zamurowania i ścianki, 3) roboty wykończeniowe, w tym: 3.1) tynki i okładziny, 3.2) podłoża i posadzki, 3.3) roboty malarskie, 3.4) stolarka i ślusarka, 4) wyposażenie (dostawa i montaż kompletnego wyposażenia pomieszczeń budynku), 5) elewacja, 6) roboty zewnętrzne, w tym: 6.1) chodniki i podjazd, 6.2) droga dojazdowa i plac, 6.3) miejsca postojowe - zielony parking, 7) wewnętrzne instalacje elektryczne, w tym: 7.1) zalicznikowy przyłącz kablowy, 7.2) tablice rozdzielcze i linie zasilające, 7.3) wykonanie instalacji elektrycznej, 7.4) instalacja połączeń wyrównawczych, 7.5) instalacja odgromowa, 8) instalacje sanitarne, w tym: 8.1) wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, 8.2) wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 8.3) instalacja hydrantowa, 8.4) armatura i urządzenia, 8.5) instalacja centralnego ogrzewania, 8.6) instalacja gazowa, w tym montaż kuchenki gazowej, 8.7) zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-11-26

Załączniki

 • 2020-11-26 | 21:42:35

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 39

 • 2020-11-26 | 21:43:18

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 78

 • 2020-11-26 | 21:50:48

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 23

 • 2020-11-26 | 21:51:10

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 17

 • 2020-11-26 | 21:51:24

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 13

 • 2020-11-26 | 21:52:31

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 12

 • 2020-11-26 | 21:52:58

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 14

 • 2020-11-26 | 21:53:14

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 17

 • 2020-11-26 | 21:53:50

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 13

 • 2020-11-26 | 22:23:37

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 36

 • 2020-11-26 | 22:26:35

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 57

 • 2020-11-26 | 22:26:59

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 22

 • 2020-11-26 | 22:27:28

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 70

 • 2020-11-26 | 22:28:06

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 67

 • 2020-11-26 | 22:28:45

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 31

 • 2020-12-01 | 12:18:22

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 52

 • 2020-12-09 | 14:20:51

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 19

 • 2020-12-11 | 12:40:09

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 70

 • 2020-12-18 | 13:28:35

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 62