Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji: IP.271.17.2020
Nazwa pozycji: Zamówienie realizowane poza ustawą Pzp na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczkowa - przysiółek Bacówka
Data publikacji: 2020-11-30
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczkowa - przysiółek Bacówka, gmina Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe - 0,82 km, 2) roboty ziemne, w tym: wykopy oraz przekopy koparkami - 1230,0 m3, wykopy liniowe o ścianach pionowych - 28,0 m3, zasypywanie wykopów spycharkami - 1230,0 m3, zasypywanie wykopów liniowych - 28,0 m3, ręczne plantowanie - 720,0 m2, 3) roboty konstrukcyjne, w tym: obsypka rurociągu piaskiem - 57,0 m3, kanały z rur PVC 160 mm - 534,0 m, kanały z rur PVC 200 mm - 180,0 m, studzienki rewizyjne o śr. 400 mm - 4 + 13 szt., przewiert sterowany rurami fi 250 mm - 18,0 m, przewiert sterowany rurami fi 160 mm - 90,0 m, 4) zabezpieczenie kanalizacji w miejscach skrzyżowań z siecią gazową, w tym: wykonanie zabezpieczenia z rur ochronnych PE100 SDR17 fi 250 mm - 18,0 m, zamknięcie końcówek rur manszetami gumowymi - 4 ,0 kpl, 5) zabezpieczenie kabla ENN na skrzyżowaniach z kanalizacją, w tym: wykop ręczny liniowy kabla eNN - 0,5 m3, wykonanie zabezpieczenia kabla eNN rurą - 3,0 m, zasypanie ręczne - 0,5 m3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Szczepaniak
Osoba publikująca: Sebastian Szczepaniak
Data publikacji: 2020-11-30

Załączniki

 • 2020-11-30 | 22:51:05

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-11-30 | 22:51:31

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 12

 • 2020-11-30 | 22:52:02

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-11-30 | 22:52:14

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 4

 • 2020-11-30 | 22:52:26

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-11-30 | 22:52:41

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-11-30 | 22:53:32

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 4

 • 2020-11-30 | 22:53:57

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 3

 • 2020-11-30 | 22:55:34

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-11-30 | 22:56:49

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-11-30 | 22:57:07

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 6

 • 2020-11-30 | 22:57:39

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 4

 • 2020-12-08 | 11:31:39

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 20

 • 2020-12-09 | 14:27:41

  Sebastian Szczepaniak

  Ilość pobrań: 14