Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid. nr 259 o pow. 0,45 ha w Lutczy
Data publikacji: 2021-03-29
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z  2014  poz.1490. z późn. zm.)Wójt Gminy Niebylec zarządza co następuje:

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewid.  nr 259 o pow. 0,45 ha w Lutczy (KW RZ1S/00048807/6), stanowiącej własność Gminy Niebylec.

Szczegółowe informacje w załącznikach.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2021-03-29

Załączniki

  • 2021-03-29 | 16:00:33

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 41

  • 2021-03-29 | 16:00:55

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 36