Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

URZĄD GMINY

Grupa: URZĄD GMINY
Nazwa pozycji: Raport o stanie gminy Niebylec za 2020 r.
Data publikacji: 2021-05-25
Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Konieczność opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ) i jest konsekwencją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 11 stycznia 2018 r. Opracowanie i przedłożenie raportu o stanie gminy jest jedną z instytucji wprowadzonych tą nowelizacją, a rok 2020 jest kolejnym rokiem, za który raport jest przygotowywany.


Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2021-05-25

Załączniki

  • 2021-05-25 | 14:09:12

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 43