Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie
Data publikacji: 2021-07-05
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie działając na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 - t. j.) - dalej Kpa, w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) - dalej Prawo wodne, zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 23 czerwca 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.203.2021.JJ udzielającej PGE Dystrybucja S. A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Gwoźnica przewodów w rurociągach osłonowych, tj.: przewodu elektroenergetycznego w rurze osłonowej, o długości L=15,0 m, w km 1+522 potoku, działka o nr ewid. 2506 Gwoźnica Górna, gmina Niebylec, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie. Treść obwieszczenia w załączniku.


Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Chyłek
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2021-07-05

Załączniki

  • 2021-07-05 | 09:51:34

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 5