Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie - przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w m. Baryczka
Data publikacji: 2021-07-08
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w m. Baryczka w ciągu drogi wewnętrznej na działkach o nr. ewid 995, 996/2, 994/1, 774/2 w Baryczce w km 0+020".


Osoba odpowiedzialna za treść: Urszula Chyłek
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2021-07-08

Załączniki

  • 2021-07-08 | 14:15:06

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 4