Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KONSULTACJE SPOłECZNE

Grupa: KONSULTACJE SPOłECZNE
Nazwa pozycji: Konsultacje w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2022
Data publikacji: 2022-01-21
Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z poźn. zm.) Wójt Gminy Niebylec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Niebylcu w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niebylec w roku 2022".
Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.bip.niebylec.pl oraz w pok. 7 w budynku Nr 183.
Opinie oraz uwagi o programie można składać na piśmie w budynku Nr 183 w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, wtorki-piątki w godz. 7.00- 15.00 oraz poprzez e-mail na adres sekretariat@niebylec.com.pl.
Jednocześnie Wójt Gminy Niebylec informuje, że zgodnie z art. 1 la ust. 8 cytowanej wyżej ustawy o ochronie zwierząt wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach:


Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Jarosz
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2022-01-21

Załączniki

 • 2022-01-21 | 15:40:55

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 2

 • 2022-01-21 | 15:41:11

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 3

 • 2022-01-21 | 15:41:26

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 1