Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: Ogłoszenie konkursu na dyrektorów szkół w Baryczce, Bliziance, Gwoźnicy Dolnej, Lutczy oraz przedszkola samorządowego w Niebylcu
Data publikacji: 2022-03-03
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 10 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1449) Wójt Gminy Niebylec postanawia ogłosić konkurs na stanowisko:

 • dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Baryczce, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 • dyrektora Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
 • dyrektora Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
 • dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
 • dyrektora Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
 • dyrektora Przedszkola Samorządowego w Niebylcu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.
Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pezdan
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2022-03-03

Załączniki

 • 2022-03-03 | 14:57:53

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 33

 • 2022-03-03 | 15:05:44

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 17

 • 2022-03-03 | 15:06:10

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 4

 • 2022-03-03 | 15:06:45

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 10

 • 2022-03-03 | 15:07:21

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 26

 • 2022-03-03 | 15:07:35

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 9

 • 2022-03-03 | 15:07:48

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 18