Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC - informatyk
Data publikacji: 2022-05-06
WÓJT GMINY NIEBYLEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY NIEBYLEC

Wolne stanowisko urzędnicze: informatyk

W załączniku szczegółowy opis głównych zadań pracownika:
- w zakresie obsługi informatycznej,
- w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej,

jak również:
- warunki pracy na danym stanowisku,
- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Niebylec,
- niezbędne wymagania,
- wymagania dodatkowe,
- wymagane dokumenty,

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 17 maja 2022 r., na adres: Urząd Gminy Niebylec, Niebylec 170, 38-114 Niebylec w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Niebylec". Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 17 277 30 02 wew. 90 lub 17 2773990 albo pisząc pod adres email: sekretarz@niebylec.com.pl. O zakwalifikowaniu do następnego etapu naboru, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą tradycyjną, elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjnąOsoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2022-05-06

Załączniki

 • 2022-07-14 | 14:03:30

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 12

 • 2022-07-14 | 10:17:22

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 8

 • 2022-05-06 | 10:10:59

  Administrator Niebylec

  Ilość pobrań: 79