Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Niebylec - Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Data publikacji: 2022-10-05
Działając na postawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) ogłaszam przeprowadzenie konsultacji do projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"
1) Przedmiot konsultacji: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"
2) Termin konsultacji: 4.10.2022 r. ? 14.10.2022 r.
3) Forma konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej http://bip.niebylec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niebylcu.
Uwagi i opinie do przedstawionego projektu Programu można kierować:
- pocztą elektroniczną na adres sekretariat@niebylec.com.pl
- przesyłać pocztą tradycyjną bądź składać w Urzędzie Gminy Niebylec,
38-114 Niebylec 170, p. nr 2


Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Godek
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2022-10-05

Załączniki

  • 2022-10-05 | 13:14:36

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 0

  • 2022-10-05 | 13:14:59

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 2