Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR

Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.21.1.2022.NH.35 z 22 listopada 2022 r.
Data publikacji: 2022-11-23
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.21.1.2022.NH.35, z dnia 22 listopada 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wykonanie budowli regulujących na ciekach naturalnych (okresowych) niezbędnych do zapewnienia właściwego odwodnienia układu drogowego drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica - Jawornik".

Treść w załącznikach.


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Lubas
Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2022-11-23

Załączniki

  • 2022-11-23 | 07:40:19

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 5

  • 2022-11-23 | 07:40:29

    Administrator Niebylec

    Ilość pobrań: 4